Aanpassingen bij WTT door blijvende onduidelijkheid invoering Wet (Wkb)

Half oktober besloot minister Hugo de Jonge de invoering van de nieuwe Omgevingswet inclusief de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) opnieuw uit te stellen. Woningborg Groep heeft geconstateerd dat tot op heden een betrouwbare planning en een harde invoerdatum voor de nieuwe wet ontbreekt.

WTT Logo

Aanpassingen bij WTT door blijvende onduidelijkheid invoering Wet (Wkb)

Half oktober besloot minister Hugo de Jonge de invoering van de nieuwe Omgevingswet inclusief de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) opnieuw uit te stellen. Woningborg Groep heeft geconstateerd dat tot op heden een betrouwbare planning en een harde invoerdatum voor de nieuwe wet ontbreekt.

Woningborg Toetsing en Toezicht (WTT), als marktleider en kwaliteitsborger, en Woningborg Verzekeren zijn al sinds 2015 bezig met het voorbereiden op de Wkb. WTT staat al geruime tijd klaar om volgens de nieuwe Wkb aan het werk te gaan. Nu er nog steeds geen duidelijkheid is dat de Wkb in 2023, in haar volle omvang zoals beoogd, inwerking zal treden past Woningborg de bedrijfsvoering van WTT hierop aan.

Het WTT-team zal in afgeslankte vorm verder gaan, waarbij er voldoende ruimte blijft voor het uitvoeren van lopende projecten en nieuwe pilots. De afslanking leidt ook tot een aanpassing van de managementstructuur van WTT. In goed overleg zal Maurice Klaver, directeur WTT, de groep verlaten.

Algemeen directeur Woningborg Groep, WytzeJan de Jong: “Wij spreken onze grote waardering en dank uit voor alle direct betrokken medewerkers. Er zijn bergen werk verzet, waar we allen met een grote mate van trots op mogen terugkijken. In het bijzonder wil ik stilstaan bij Maurice Klaver als Wkb-pionier bij Woningborg en zijn actieve rol in diverse organisaties zoals bij branchevereniging VKBN. In het bijzonder bedanken we hem voor zijn passievolle bijdrage aan de ontwikkeling van het Woningborg Kwaliteits Instrument (WKI) en zijn inzet bij het opzetten en leiden van het merk WTT.  Wij wensen hem alle succes toe met het vervolg van zijn carrière.”

Maurice Klaver: “Ik wil graag alle klanten, partners en de collega’s van WTT hartelijk bedanken voor de plezierige samenwerking in alles wat we samen hebben bereikt. Ik wens iedereen succes toe in de verdere samenwerking. Ik kijk uit naar een nieuwe stap en ben benieuwd wat er op mijn pad komt." 

Sietze Rozema zal de sturing van WTT van Maurice Klaver overnemen. Sietze is vanaf 2013 werkzaam bij de Woningborg Groep en is sinds een aantal jaar actief betrokken bij het vormgeven van de WTT organisatie en de ontwikkeling van het instrument WKI. Wij hebben er alle vertrouwen in dat, onder leiding van Sietze, het team van WTT zal zorgdragen voor een succesvolle uitvoering van de lopende en eventuele nieuwe pilotprojecten.

Zodra er een definitieve invoeringsdatum bekend is voor de Wkb, staat  Woningborg uiteraard paraat om in gezamenlijkheid met onze partners u te helpen bij de voorbereiding op de invoering van deze wet.

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via mailadres wtt@woningborggroep.nl.