Organisatie WTT

Woningborg Toetsing en Toezicht (WTT) is voorloper op het gebied van kwaliteitsborging volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. We werken met een efficiënte en op de praktijk gerichte systematiek (WKI) waarmee we onze opdrachtgevers optimaal kunnen bedienen. Een ambitie die bij ons bovenaan de agenda staat.  

 

20220518 CN 2647 Organisatiewtt

Woningborg Toetsing en Toezicht (WTT)