Alles over het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI)

Als bouwonderneming wordt het goed plannen, borgen van kwaliteit en het doen van de juiste registraties steeds belangrijker. Niet in de laatste plaats vanwege de Wkb die per 1 januari 2024 haar intrede doet.

Bouwkavel

Risicogestuurd toezicht

Het uitganspunt van het WKI is risicogestuurd toezicht. Controles worden steekproefsgewijs uitgevoerd, waarbij gezorgd wordt dat alle type bouwwerken in een project worden gedekt.

Een belangrijk verschil met andere vormen van toezicht, is dat je zelf de toezichtmomenten plant. Deze kun je dus naadloos afstemmen op de planning van jou als bouwer. Je kunt zo toetsingen uit laten voeren op momenten dat herstel nog relatief eenvoudig is. Maar ook voorkom je dat projecten onnodig stil komen te liggen, omdat er gewacht moet worden op toetsing. Door deze werkwijze past het proces van toetsing en toezicht zich aan aan het bouwproject in plaats van andersom.

Ontwikkeld vanuit de praktijk

Aan de ontwikkeling van het WKI ligt 40 jaar ervaring ten grondslag. Zo lang houden we namelijk al toezicht op bouwprojecten en toetsen we op kwaliteit. Die ervaring staat garant voor een uitgekiend en efficiënt proces, wat naadloos aansluit op de praktijk.

Voorkom onnodig hoge kosten en dubbel werk

Door de intensieve samenwerking en doordat je als bouwonderneming veel zaken zelf kunt vastleggen, kunnen we het WKI tegen een concurrerende prijs aanbieden. Die prijs staat overigens vast voordat we beginnen. Zo weet je direct waar je aan toe bent. Naast het wettelijke bouwbesluit kunnen de aanvullende cirteria ‘goed en deugdelijk’ worden toegevoegd en is er ruimte om klantspecifieke wensen aan de opdracht toe te voegen. Omdat dit alles binnen hetzelfde instrument wordt afgehandeld, voorkom je dubbel werk en de onnodig hoge kosten die daarmee gepaard gaan.

Zo doen we dat!

We werken volgens een logisch en overzichtelijk proces. Hoewel dit in specifieke gevallen wat kan afwijken, ziet dat proces er als volgt uit:

  • WTT toetst de stukken die je hebt aangeleverd. Daarbij controleren we ook voor je of het ontwerp in overeenstemming is met het bouwbesluit en eventuele aanvullende criteria.
  • We stellen een borgingsplan op. In dit plan staat welke punten er bij welke referentiewoningen worden gecontroleerd.
  • Jij kunt vervolgens aan de data vastleggen, zodat deze perfect in jouw bouwplanning passen.
  • Tijdens de bouw ben jij samen met de bouwkundig inspecteur verantwoordelijk voor vastlegging van de helft van de controlepunten. Registraties in het systeem worden binnen 1 werkdag gecontroleerd.
  • Voldoet een onderdeel niet? Dan kun je dit direct herstellen. Dat scheelt een hoop tijd en (faal)kosten.
  • Lever je een controlepunt niet op volgens planning? Dan ontvang je een herinnering, zodat je dit alsnog kunt doen.

Het eindresultaat is een compleet en transparant eindrapport. Hierin staat alle informatie over de gecontroleerde punten. Uiteraard heb je tussentijds 24/7 toegang tot de rapportages. Ook staat onze helpdesk voor je klaar, mocht je ergens niet uitkomen.

Meer weten over WKI? Klik hier

Meer weten? 

Meer weten over de inzet van WKI binnen jouw bouwonderneming? Bel een van onze adviseurs op 0182 59 29 97 of stuur een e-mail naar [email protected].