Woningborg Toetsing en Toezicht B.V., hierna ‘WTT’ genoemd, spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. WTT behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

De website van WTT is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan aan de informatie op deze pagina's geen rechten worden ontleend. Mochten er onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt WTT geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van het gebruik van de website en/of op de website opgenomen informatie. Ook kan WTT geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

WTT garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

WTT aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.