Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) en de Omgevingswet

Wanneer wordt er bepaald welke eisen uit het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) er van toepassing zijn bij plannen onder de Omgevingswet? Sinds de invoering van de Omgevingswet is dit namelijk niet meer het moment van de vergunningaanvraag.

Voorburgkwartier, Niersman

Artikel 8.3 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) heeft betrekking op de geldende regelgeving op het moment dat een bouwmelding wordt gedaan. Dit artikel bepaalt dat de regelgeving die van kracht is op het moment van de bouwmelding, bepalend is voor de beoordeling van de melding en de uitvoering van de bouwactiviteiten.

De gevolgen van artikel 8.3 zijn als volgt:

  1. Rechtszekerheid voor de aanvrager: De aanvrager van de bouwmelding kan erop vertrouwen dat de regels die op het moment van de melding gelden, van toepassing blijven gedurende de beoordeling en de uitvoering van het bouwproject. Dit voorkomt dat de aanvrager te maken krijgt met onverwachte wijzigingen in de regelgeving tijdens het proces.
  2. Vermijden van vertragingen en kosten: Door te garanderen dat de regelgeving bij de bouwmelding leidend blijft, worden mogelijke vertragingen en extra kosten vermeden die zouden kunnen ontstaan door het aanpassen van de plannen aan nieuwe regelgeving.
  3. Beoordelingskader voor de overheid: Voor de overheidsinstanties die de bouwmelding beoordelen, is duidelijk welke regelgeving moet worden toegepast. Dit zorgt voor consistentie en transparantie in de behandeling van bouwmeldingen.

Kortom, artikel 8.3 van het Bbl zorgt voor stabiliteit en voorspelbaarheid voor zowel de aanvrager als de overheid, door vast te stellen dat de regels op het moment van de bouwmelding bepalend zijn voor het verdere verloop van het bouwproces.

Per 1 juli 2024 zal het Bbl verder worden aangescherpt, onder andere op de gebieden van duurzaamheid, energiezuinigheid, gezondheid, toegankelijkheid en brandveiligheid. De komende tijd zullen we deze wijzigingen verder toelichten.