Hoe bereidt u zich voor op de Wkb?

 

Wanneer de Wkb ingaat, gebeurt dit stapsgewijs en gaat dit gepaard met de nodige veranderingen. Hoe bereiden onze deelnemende bedrijven zich hierop voor? Wij interviewden Jack van de Sande, Directeur Bouw bij Maas-Jacobs en Fons Pompe, Directeur speciale projecten o.a. verantwoordelijk voor de implementatie van de Wkb bij Volker Wessels.

 

 

 

Foto Fons En Jack

Wat adviseert u een ondernemer te doen bij de voorbereiding op de Wkb?

Een goede voorbereiding is het hele werk

Fons: “We adviseren dat ze zich in ieder geval goed voorbereiden. Het hele proces rondom de Wkb moet je gaan organiseren door vooruit te denken en de processen in stukken te knippen. Wij maakten een knip tussen mensen die al in de voorbereiding zitten, zoals ontwikkelaars en managers planvoorbereiders- en de mensen van het productiebedrijf. Als je een goede fundering legt bij de mensen in de voorbereiding, dan kan het productiebedrijf daarmee verder. Maak eerst een bedrijfsplan over hoe je ermee om gaat en vervolgens een projectplan. Wij hebben dit projectplan samen met Sietse Rozema (WTT) opgemaakt. We maakten een roadmap, waarin we de zaken in stukjes opgeknipt hebben. Om vervolgens te kijken: wie doet wat, wat doet mijn voorganger en wie neemt het stokje over. En daaruit kwam naar voren dat je afhankelijk bent van elkaar. Als je dat proces goed in beeld brengt en vereenvoudigt, dan heb je de boel goed voorbereid. Een goede voorbereiding is dus niet het halve werk, een goede voorbereiding is het hele werk!” Jack sluit zich 100% bij Fons aan: “Wij hebben naar het bedrijfsproces gekeken en ook naar ons eigen kwaliteitssysteem. Uiteindelijk kom je er achter dat we het kwaliteitsborgingssysteem al voor 75% zelf deden. Dat was een mooie bevestiging.”

 

Het draaien van proefprojecten

Jack: “We draaiden onze eerste proefproject met een andere partij dan WTT. Ik richtte een Wkb werkgroep op, waarin een ontwikkelaar, een planvoorbereider, een werkvoorbereider, een projectleider en de beruchte uitvoerder participeerde. Ik constateerde vervolgens dat de ontwikkelaar er niet heel erg op zat te wachten en dat mijn uitvoerders de minst makkelijke club waren. Zij zien vaker problemen.” Fons herkent dit. “Daar zit weerstand. Zij zien het als administratieve rompslomp.” Zijn advies is dan ook: “Faciliteer het zoveel mogelijk buiten die uitvoerder om. Faciliteer het op kantoor, bij de werkvoorbereider. Maak de projectleider verantwoordelijk en zorg ervoor dat je de uitvoerder ontzorgt.” Jack beaamt dit en vult aan: “Leg de piekbelasting bij je werkvoorbereider en laat hem het stapje voor stapje naar de uitvoerder brengen. En dan ben ik er uiteindelijk van overtuigd dat we  allemaal voordeel  aan heel het Wkb systeem hebben. De kwaliteit gaat hierdoor omhoog.” Fons: “Ja, en ik ben er ook van overtuigd dat onze faalkosten daarmee naar beneden gaan.”

 

 

WTT als betrouwbare en professionele partij met een visie

Hoe heeft WTT u geholpen met de voorbereiding op de Wkb?

Samen optrekken

Fons: “Buiten het theoretische handboek dat we samen maakten, hebben we ook onze proefprojecten samen gedraaid. We hebben een plenaire sessie gehouden met een aantal vertegenwoordigers van Volker Wessels en WTT. Daar presenteerden we beiden een evaluatie, zodat we die naast elkaar konden leggen. Dat was een goede samenwerking. De audits die gemaakt moeten worden voor de gecertificeerde instrumenten, zijn al een heel eind vereenvoudigd. Allerlei processen zijn ook tegen het licht gehouden, zodat ze op de meest praktische manier voldoen aan de wet.  En we hebben vragen gesteld zoals: Wat heeft waarde voor de klant? Wat heeft waarde voor het proces? Dat hebben we echt als open organisaties met elkaar gedeeld. Ik moet zeggen dat dit heel goed heeft gewerkt en met goed resultaat. Hierdoor kunnen we binnen Volker Wessels een goede uitrol realiseren. Niet alleen bij de projectontwikkelaars, maar ook bij de bouwbedrijven.”

 

Het draaien van proefprojecten

Volker Wessels heeft al zo’n 15 proefprojecten gedraaid. Zij deden dit eerder ook met andere partijen, maar geven de voorkeur tot samenwerking met WTT, aangezien zij meer uit handen nemen o.a. bij het opstellen van een borgingsplan. Fons: “Het opstellen van een borgingsplan kun je zelf doen of je kunt een borgingsplan vanuit de borger maken. Ik ben ervan overtuigd dat je het samen moet doen. De aanzet moet vanuit de kwaliteitsborger komen, want die moet uiteindelijk ook zijn stempel en goedkeuring geven. Het verschil van WTT in vergelijking met andere partijen zit hem in het feit dat WTT als expert bij het opstellen van het borgingsplan je al veel meer uit handen neemt. Terwijl je bij andere partijen veelal zelf je borgingsplan moet opstellen. Met proefprojecten is het vallen en opstaan. Processen zijn niet in 1x vlekkeloos, maar op het moment dat je iedere keer opnieuw met een andere partij aan de gang gaat, zul je elke keer diezelfde kinderziektes krijgen. Die kinderziektes zijn we er nu met WTT aan het uit halen en dat gaat goed.”

 

WTT als betrouwbare en professionele partij met een visie

Maas-Jacobs heeft wat minder proefprojecten gedraaid. Jack: “Jullie zijn al een stap verder en hebben meerdere processen met elkaar kunnen vergelijken. Onze eerste kennismaking was met een andere partij. Daar merkten wij ook dat wij heel veel zelf moesten doen. Dat zij ook nog zoekende waren. Het tweede proefproject draaien we nu met WTT. We merken dat bepaalde processen al meerdere keren doorlopen zijn. Het is beter ingericht. We krijgen meer richting vanuit WTT, terwijl we bij de andere partij meer vragen terug kregen dan we zelf stelden. De efficiëntie die we nu bij WTT proeven, is al stukken beter en dat geeft rust. WTT is een partij bij wie ons vertrouwen ligt. We werken op een prettige manier samen naar een kwalitatief zo goed mogelijk product toe. Het gaat zich steeds meer vormen, waardoor je er vertrouwen in krijgt. Ook Fons onderstreept dat vertrouwen: “WTT is een professionele partij met een visie.”

 

Wat zijn learnings die u uit de proefprojecten hebt gehaald en die u aan andere ondernemers wilt meegeven?

Ervaring opdoen met proefprojecten

Jack: “Het draaien van proefprojecten is een must, want je moet ervaring opdoen. Mensen moeten er kennis van nemen, ze moeten het proeven en voelen wat het is. Wat Fons ook al eerder aangaf: vanuit de tak van de uitvoerders komt veel weerstand. Maar ik weet zeker dat 90% van die uitvoerders, als we er eenmaal mee werken en de Wkb-machine marcheert, er de fijne voordelen van gaan inzien. Mijn advies is dan ook: ga proefprojecten draaien en ervaar het.” Fons vult aan: “Wij hebben er echt wat van geleerd. Vaak kijk je naar kwaliteit aan het einde van het proces. Wanneer de uitvoerder dagelijks de plannen bij houdt en zijn taken afhandelt, zie je dat de doorlooptijd onder controle is. Hierdoor komt er rust op de bouwplaats.”

 

Kwaliteit begint in de fundering en moet in het DNA van mensen zitten

Jack: “Ik denk dat je op deze manier je kwaliteitssysteem elke dag verbetert. Wat Fons ook al aangeeft, we waren gewend om op het laatst pas echt te kijken naar de gewenste oplevering en kwaliteit. Maar kwaliteit begint al in de fundering.” Fons vult aan: “Kwaliteit moet in het DNA van mensen zitten. We ontwikkelen nu meer bewustwording van kwaliteit. We zijn elke dag bezig met Wkb en je zult zien dat die bewustwording van kwaliteit ook bij andere processen gaat plaatsvinden.” Jack onderstreept die bewustwording: “Wat ik een bijkomend voordeel vindt, is dat we de ontwikkelaar ook verplichten om er over na te denken, terwijl hij vindt dat dit een aangelegenheid van de bouwer is. Dus wat Fons ook zegt, het moet ook bij de ontwikkelaar in zijn DNA komen. Als kwaliteitsborging helemaal in ons DNA zit, dan zal de kwaliteit van voor tot achter verbeteren. Dat weet ik zeker.”