HSB: enthousiast deelnemer aan de WTT-klankbordgroep

HSB is een betrokken Volendamse aannemer die sinds 1932 maatwerk biedt op het gebied van nieuwbouw, renovatie, transformatie, ontwikkeling, kleinbouw en onderaanneming. Het bedrijf zette al in 2013 de eerste stappen in de kennismaking met de eisen van de Wkb en riep ook in die tijd de expertise van WTT in. We praten erover met uitvoerder Marcel Piet en hoofd productie Eric Koning.

HSB 1

Waarom WTT?

‘Het was voor ons als grote afnemer bij Woningborg een vanzelfsprekende stap om met WTT de Wkb-uitdaging aan te gaan,’ vertelt Eric Koning. ‘Onze eerste kennismaking was bij een werk op Zeeburg, in opdracht van de Alliantie en in samenwerking met gemeente Amsterdam. Sinds die tijd doen we gemiddeld drie pilots per jaar. Dat de Wkb eraan komt, staat vast. Dan kun je in onze ogen beter participeren dan straks achter de feiten aan te lopen. Dat is ook de reden dat we deelnemen aan de klankbordgroep van WTT.’ ‘In deze klankbordgroep komen het WKI -het instrument dat WTT inzet- en het proces aan de orde,’ vult Marcel Piet aan. ‘Hiermee blijven beide continu in ontwikkeling en worden ze geoptimaliseerd. Op dit moment zijn we bezig met de ontwikkeling van een portaal zodat alle stukken die nu nog naar het bevoegd gezag gaan straks op één overzichtelijke plek verzameld worden.’

 

Het verschil met andere kwaliteitsborgers

‘We hebben niet veel ervaring met andere borgers, maar vernemen van collega’s dat niet alle partijen zo secuur zijn als WTT. Het proces van WTT is uitgebreid -wat betekent dat er veel informatie moet worden aangeleverd- maar dan is het ook klaar. Door de zaken vooraf goed te regelen, kan er bij de bouw niet veel meer misgaan. Wat ik jammer vind, is dat het niet mogelijk is om onze interne kwaliteitsaudits een-op-een met die van WTT kunnen combineren. Dat heeft te maken met het algoritme, een slim mechanisme dat zich continu aanpast.’ Koning vult aan: ‘Wij doen het graag beter dan het Bouwbesluit voorschrijft. WTT hangt hetzelfde principe aan. Er zijn ook borgers die alleen dat wat de wet voorschrijft, borgen. Wij zien kwaliteitsborging ook als een naslagwerk, als instrument dat we kunnen gebruiken wanneer er tijdens de exploitatiefase een vraag opspeelt of een aanpassing moet worden verricht.’

 

HSB 2

 

Hoe verloopt het proces?

‘Wanneer je samenwerkt met WTT weet je voordat je begint met bouwen precies waar je aan toe bent. Door in verschillende werken samen op te trekken met WTT hebben al onze uitvoerders en werkvoorbereiders kennisgemaakt met de eisen in de Wkb. Natuurlijk, deze pilots kosten geld. Maar het resultaat is er naar. Bovendien heeft het ons een soort standaard opgeleverd die we per project kunnen finetunen.’

 

In de praktijk

Piet: ‘Het werkt gewoon goed. We krijgen vooraf in het borgingsplan te zien wat we moeten keuren. Dankzij de heldere omschrijvingen is het proces eenvoudig te doorlopen. De koppeling met KYP en Ed controls zorgt voor extra gemak. Er is nog wel een kanttekening: de registratiemomenten zijn gekoppeld aan standaard hoofdcategorieën. In de praktijk lopen de bouwmethoden niet altijd in lijn met dit protocol. Dat betekent dat er soms opdrachten open blijven staan en dat kan in sommige gevallen onoverzichtelijk worden. Het zou mooi zijn als we een methode kunnen vinden waarbij we die registratiemomenten kunnen schuiven. Een punt voor in de klankbordgroep!’