Kennissessie Wet kwaliteitsborging, ben jij er klaar voor?

Wist u dat Woningborg Toetsing en Toezicht al meer dan zo’n tien jaar ervaring heeft en honderden pilotprojecten heeft gedaan in het kader van de Wet Kwaliteitsborging? Wij willen dan ook graag onze ervaringen in onze nieuwe kennissessie met u delen, zodat ook u zich kan voorbereiden op wat de impact is van deze nieuwe wet.

Met de vernieuwde kennissessie van Woningborg Toetsing en Toezicht geven we u inzichten wat de huidige stand van zaken is omtrent de Wet Kwaliteitsborging. Wat dit betekent voor bouwers, ontwikkelaars, opdrachtgevers, architecten, fabrikanten, leveranciers, installateurs en het bevoegde gezag. We staan daarbij ook stil hoe het onderbouwd en reproduceerbaar vastleggen van de kwaliteit van bouwen in de praktijk effectief mogelijk is. Daarbij is extra aandacht voor het instrument de WKI.

 

 

 

 

 

 

Wtt Traininen

Inhoud kennissessie
Met een case uit de praktijk wordt u volledig meegenomen in de customer journey van de toepassing van kwaliteitsborging. Wilt u weten hoe we u kunnen helpen dan is het mogelijk om tijdens de sessie vragen live kenbaar maken, waarop onze experts u antwoorden zullen geven. 

Uw begeleider
De kennissessie wordt verzorgd door Sietze Rozema, Manager Woningborg Toetsing en Toezicht

De kennissessie behandelt de volgende onderwerpen:

  • Op hoofdlijnen inzicht geven in wijzigingen van Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen
  • Toelichting werking van de WKI a.d.h.v. een concreet project
  • Informeren over de mogelijke implementatiestappen en toelichten hoe de organisatie zich erop kan voorbereiden

Voor wie is deze kennissessie?

  • Bouwerondernemers
  • Ontwikkelaars
  • Opdrachtgevers
  • Architecten
  • Fabrikanten
  • Leveranciers
  • Installateurs

U kunt zicht aanmelden door op een van onderstaande data te klikken:

17 april

16 mei

5 juni

12 september