Korting op uw proefproject Wkb!

Met het uitstel van de invoeringsdatum van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) naar 01-01-2024 heeft de bouwsector onder gunstige voorwaarden een langere voorbereidingstijd. Hoewel een grote groep ondernemers reeds is voorbereid op de invoering van de Wkb, kiezen veel partijen ervoor om gebruik te maken van de bestaande legeskortingen. Bouwers blijven proefprojecten doen om de organisatie scherp te houden op kwaliteit en de opgedane kennis niet te laten verzanden.

WTT

Legeskorting

De Rijksoverheid en plaatselijke overheden stimuleren het belang van het draaien van proefprojecten volgens de werkwijze van de Wkb. Een behoorlijk aantal gemeenten geven legeskortingen als de kwaliteitsborging wordt uitgevoerd middels een gecertificeerde toets, zoals het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI). Deze kortingen variëren van 10% tot 80% op de leges van de omgevingsvergunning. De complete lijst van de deelnemende gemeenten en de kortingen vindt u hier: Legeskorting.*

 

Subsidieregeling Rijksoverheid

Daarnaast kunt u gebruik maken van de subsidieregeling die de Rijksoverheid aanbiedt. Bij deze regeling is het mogelijk tot € 6.000,- subsidie te ontvangen indien u een proefproject draait. Meer informatie over deze regeling vindt u hier: Subsidiëring proefprojecten.

 

Wilt u meer informatie over het draaien van een proefproject met WTT?

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen middels onderstaande button 'Meer informatie'. Blijf daarnaast op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent de Wkb door ons te volgen op LinkedIn: WTT Kwaliteitsborging.

 

* Staat de gemeente waar u wilt bouwen niet in het overzicht? Vraag hen dan wat de mogelijkheden zijn als u van WTT een borgingsplan aanlevert en door WTT het toezicht op de realisatie laat uitvoeren.

 

 

 

Meer informatie