Opleverpunten verleden tijd bij woningcorporatie Cazas Wonen?

De samenwerking tussen WTT en Cazas Wonen is het schoolvoorbeeld van investeren in kwaliteit om te besparen op faalkosten. WTT helpt Cazas Wonen met het uitvoeren van traditionele inspecties bij al hun projecten. Dit heeft ervoor gezorgd dat opleverpunten zeldzaam zijn.

Cazas Wonen Veminderd Faalkosten Door Toetsing Op Goed En Deugdelijk

De woningcorporatie ziet al jaren in dat besparen op faalkosten lonend is. “Het begon eigenlijk bij één project. Dit beviel zo goed dat we nu WTT bij elk project inschakelen. De technisch inspecteur denkt proactief mee. Deze aanpak versoepelt het traject want de geleverde kwaliteit is goed en de opleverpunten zijn ontzettend beperkt. Wij zijn ontzettend blij met het werk van WTT”, aldus Martin Speksnijder van Cazas Wonen.

Communicatie met de bouwer

Technisch inspecteurs van WTT kijken mee vanuit de praktijk. Dit betekent dat zij de taal spreken van de bouwer. Het zorgt voor goede communicatie. Door de praktijk ervaring signaleren technisch inspecteurs niet alleen gebreken of technische mankementen, ze denken mee ook in de oplossingen. Op deze manier ontstaat er een goede driehoeksverhouding tussen corporatie, bouwer en WTT.

IMG 8439

Rapportages

Het aantal keren dat de technisch inspecteurs op de bouw komen hangt af van de situatie. Dit initiatief ligt ook bij de inspecteur. Bij elk bezoek wordt een rapportage gemaakt van de situatie. Wat besproken is, wordt gedeeld met Cazas Wonen. De rapportages zorgen ervoor dat er een compleet dossier wordt opgebouwd. “Het mooie van die rapportages is dat je ziet dat er echt wat gedaan wordt met de punten die de technisch inspecteur aangeeft.”.

Significante afname in opleverpunten

“Het is mooi om te zien dat ons werk impact heeft. We sluiten goed aan bij de wens die woningcorporaties hebben. Met onze expertise en dienstenaanbod zijn we echt een partner voor de klant en ontzorgen wij zoveel als mogelijk. Dit geldt dus niet alleen op het toetsen onder de Wet kwaliteitsborging maar ook op het goed en deugdelijk werk.” Aldus de Technisch inspecteur van Woningborg Toetsing en Toezicht.