Stebru verbetert continu door toetsing op het “goed en deugdelijk werk”

Familiebedrijf Stebru zet proactief onafhankelijke interne kwaliteitscontroles in om haar bouwwerken continu te verbeteren. Dit is een vereiste in de visie.

Bouwplaats FIEB 2

Toetsing op het “goed en deugdelijk werk” op alle projecten van Stebru

In de markt wordt er voornamelijk gesproken over de kwaliteitscontroles die vallen onder de Wet kwaliteitsborging (WKB). Een bouwplan wordt beoordeeld vanaf 2024 op het BBL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving). Maar, dit geldt alleen voor bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1 oftewel, grondgebonden gebouwen. Woningborg Toetsing en Toezicht en Stebru vinden het erg belangrijk dat naast de verplichte wetgeving Wkb, ook het goed en deugdelijk wordt gecontroleerd op de bouw om de totale bouwkwaliteit te borgen. Stebru bouwt grotendeels de lucht in. Veel van onze bouwwerken vallen zodoende (nog) niet onder de Wkb maar ook op deze projecten kiest Stebru er bewust voor om te toetsen op het “goed en deugdelijk” werk. Ook op deze projecten wil je de kwaliteit borgen om daarmee de faalkosten laag te houden. Dit proberen we te bereiken door Woningborg extra mee te laten kijken op de kritische details. Denk aan waterdichtheid van daken, daktuinen, gevelaansluitingen, vloerputten en draingoten in badkamers, beoordeling van krimpscheuren, metingen van lucht- en geluidsdichtheid.

“Via deze manier kunnen we actief onze interne kwaliteit en dat van onze vaste partners verbeteren. Stebru bouwt voor de lange termijn en daarom zien we de toegevoegde waarde om aan de voorkant te investeren in kwaliteitscontroles. Op deze manier besparen we aan de achterkant aan faalkosten en verhogen we onze kwaliteit en klanttevredenheid door de uiteindelijke bewoners.” Aldus Albert-Jan Moerman, Directeur Bouw Stebru.

AJ

Onafhankelijke toetsing

Een onafhankelijke partij mee laten kijken naar de kwaliteit. Dat is de wens van Stebru. Het resultaat hiervan is het aantoonbaar maken van kwaliteit, het voorkomen van gebreken na oplevering en een proces waarin we continu verbeteren. Woningborg Toetsing en Toezicht is die onafhankelijke partij.

Afhankelijk van het project komt er op een afgesproken frequentie een technisch inspecteur op de bouwplaats. Deze inspecteur loopt zijn ronde en rapporteert zijn bevindingen direct bij de uitvoerder. Alle bevindingen worden na het bezoek in een overzichtelijk rapport verwerkt. Deze rapporten bespreekt Stebru in haar organisatie. “De rapportages van Woningborg bespreken wij in diverse afdeling overleggen, waaronder ons bedrijfs-, uitvoerings- en serviceoverleg”. Zo kunnen we het advies van het ene project direct toepassen bij een ander project of in een nieuwe ontwikkeling. Op deze manier zijn we continu aan het verbeteren. Daarnaast delen we de rapporten of verbeterpunten ook met onze vaste partners. Zo zorg je met elkaar voor een betere bouwkwaliteit.” zegt Albert-Jan Moerman.

“De meeste gebreken die we tegenkomen na oplevering hebben te maken met goed en deugdelijk werk. We zien een afname van de opleverpunten bij de bouwbedrijven die op deze manier investeren in hun kwaliteit.“ zegt Henk Windmeijer, Technisch Inspecteur bij Woningborg Toetsing en Toezicht.

Met toetsing op “goed en deugdelijk werk” zet je vooral in op het verbeteren van bouwkwaliteit tijdens de bouw. Het heeft vaak directere impact op de bouwkwaliteit dan het borgen onder de Wkb.

Bouwplaats FIEB

Stebru en de Woningborg Groep

"Met Woningborg hebben we één partner voor alles op het gebied van kwaliteitsborging. Op deze manier zijn de lijnen kort en werken we efficiënt. Daarnaast bouw je met elkaar een goede relatie op.” Zegt Albert-Jan Moerman

Woningborg Toetsing en Toezicht is de kwaliteitspartner van Stebru. Structureel worden kwaliteitscontroles uitgevoerd op het goed en deugdelijk voor hoogbouw en de Wet kwaliteitsborging voor gevolgklasse 1. Daarnaast helpt Woningborg Toetsing en Toezicht bij het uitvoeren van Performance metingen.

Meer weten over Woningborg Toetsing en Toezicht als jouw kwaliteitspartner? Neem hier contact op!