Kwaliteitsborging bij gefaseerde ingebruikname

Als de Wet kwaliteitsborging ingaat op 1 januari 2024 zal voor Gevolgklasse I de kwaliteitsborger erop gaan toezien dat het bouwwerk, binnen de kaders van de verleende omgevingsvergunning, bij oplevering van het bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften voldoet.

C3a077b2 4947 3079 Ad2a 080F087f0fe0

Hiervoor dient de kwaliteitsborger bij oplevering een verklaring af te geven waarmee deze aangeeft een gerechtvaardigd vertrouwen te hebben dat er voldaan is aan de bouwtechnische voorschriften. Deze verklaring zal worden afgegeven als het gehele bouwwerk is opgeleverd.

Hoe gaat een gemeente ermee om als er veel tijd zit tussen oplevering en ingebruikname van woningen?

Bij WTT krijgen we de vraag dat bij seriematige nieuwbouw, zeker bij grotere projecten, het gebruikelijk is dat er “veel” tijd kan zitten tussen oplevering en ingebruikname van de eerste woningen en de formele afronding bij het project. Hoe gaat de gemeente (het bevoegd gezag) hier straks mee om als de Wet Kwaliteitsborging is ingegaan?

De gemeente (het bevoegd gezag) lijken een drietal opties te hebben hoe ze hier straks mee om gaan:

  1. Indien er geen signalen van de kwaliteitsborger of derden zijn en geen eigen waarnemingen dat er mogelijk iets niet klopt, de formele gereedmelding afwachten. Dit is mogelijk aangezien het stelsel van kwaliteitsborging het bewijsvermoeden geeft dat aan de regels wordt voldaan.
  2. Uitgaan van de onder punt 1 genoemde optie en indien daar reden toe is op basis van artikel 2.20 van het Bbl aanvullende informatie opvragen over specifieke onderdeel bij de oplevering van iedere fase (deelleveringen).
  3. Richting initiatiefnemer aangeven dat het uitgangspunt is dat twee weken voor iedere fase een volledige gereedmelding wordt gedaan. In dat geval moet ook per fase een bouwmelding worden gedaan.
P6282977

Welke van de bovenstaande opties gekozen wordt is afhankelijk van het handhavingsbeleid van een gemeente. Vanuit WTT adviseren wij de opdrachtgever of initiatiefnemer, om vooraf met de gemeente te overleggen welke beleidskeuze zij gemaakt hebben voor de bovenstaande situatie.

Hiermee kunnen we dan gezamenlijk afspraken maken hoe ons werkproces moet gaan lopen om te komen tot een gefaseerde ingebruikname van een bouwwerk.