Meer informatie raamovereenkomstWTT werkt met referentieobjecten, waarbij woningen van hetzelfde type onder hetzelfde referentieobject vallen.