Offerte aanvraag WTT projecthet gaat om het totale aantal nieuwbouw grondgebonden woningen

WTT werkt met referentieobjecten, waarbij woningen van hetzelfde type onder hetzelfde referentieobject vallen.