WTT is blij met de definitieve startdatum van de Wkb

De kogel is door de kerk. Op 1 januari 2024 klinkt het startsein voor de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Sietze Rozema, manager WTT, is blij met de definitieve beslissing. 'We zijn in 2015 al begonnen met het optuigen van ons toetsingsinstrument en de borgingsorganisatie, nu kunnen we door!'

Bouwteam (Academy)

Bouwen gaat over esthetiek en indelingen, maar ook specifiek over kwaliteit en toekomst bestendigheid. Hoe voldoe je in de ontwerp- en uitvoeringsfase aan alle gestelde eisen? Met kwaliteitsborging wordt de kwaliteit van een bouw(werk) zodanig bewaakt dat het eind product volledig aan de voorschriften van het Besluit bouwwerken leefomgeving (het nieuwe Bouwbesluit) voldoet. Daarnaast zorgt tijdige kwaliteitsborging voor verbetering van de kwaliteit van bouwwerken, realisatie van de wensen van de opdrachtgever en reductie van faalkosten.

WTT, onafhankelijke kwaliteitsborging vanuit de praktijk

Onder de Wkb zijn partijen in de bouw zelf verantwoordelijk voor het aantoonbaar voldoen aan de voorschriften. Een opgave waar Woningborg Toetsing en Toezicht in ondersteunt. Het bedrijf werkt op basis van het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument dat aan alle eisen vanuit de wetgeving voldoet, maar desgewenst ook rekening houdt met aanvullende klantcriteria. WTT ontwikkelt het toets- en toezichtplan op basis van de aangeleverde stukken en toetst dit plan voor aanvang van de werkzaamheden. WTT legt de nadruk op samen, want de controles doen we namelijk samen met bouwers zelf en altijd op een moment dat eventueel herstel nog mogelijk is. Na aanlevering van de controlepunten door de aannemer voert WTT binnen 24 uur een check uit. Mocht er onverhoopt geen akkoord komen op een van de controlepunten, dan ontvangt de bouwer direct een vervolgopdracht met aanwijzingen. Zo blijft er mogelijkheid tot herstel bij afwijkingen.

‘ER KOMT DUS MEER OOG VOOR HET VASTLEGGEN VAN KWALITEIT TIJDENS DE UITVOERING. VOOR DE ARCHITECT VERANDERT ER NIET ZO GEK VEEL.’

Vliegwiel

‘Nu de wet op 1 januari definitief ingaat, kan de markt écht aan de slag. We zagen dat bouwbedrijven na een aantal maal uitstel van de wet in de wachtstand gingen. Natuurlijk zijn er de nodige pilots gedraaid om alvast aan de nieuwe werkwijze te wennen, maar dat gebeurde bij aannemers voornamelijk in projectgroepen en niet organisatie breed. Ik verwacht dat de definitieve ingangsdatum van de wet het vliegwiel zal zijn voor de opschaling in projecten waarbij er kwaliteitsborging wordt uitgevoerd. Wat de Wkb voor een gemiddelde bouwer betekent? Onder de Wkb worden aanzienlijk meer controles uitgevoerd dan de gemeente nu doet. Natuurlijk zorgen uitvoerders er nu ook al voor dat de kwaliteit optimaal is, straks is het echter van belang dat hiervan ook bewijsmateriaal wordt vastgelegd. Er komt dus meer oog voor het vastleggen van kwaliteit tijdens de uitvoering. Voor de architect verandert er niet zo gek veel. Vooral het meer- en minderwerk dat het Bouwbesluit raakt, moet al in het ontwerp specifieker worden doorberekend. Het aantonen dat een werk zoals het wordt opgeleverd aan het Bouwbesluit voldoet, wordt significant belangrijker.’

Proactieve partners voor bouwers

Rozema vertelt dat WTT verder gaat met de ontwikkeling van de organisatie. ‘Als pionier op het gebied van kwaliteitsborging en grondlegger van het WKI hebben we al jarenlange ervaring opgedaan. WTT heeft een groot team van specialisten die uitkijken naar de start van de Wkb. Daarnaast werken we met vaste partners op het gebied van toetsingen en toezicht. Op die manier kunnen we snel opschalen en onze klanten de benodigde capaciteit bieden. Ten opzichte van onze concurrentie onderscheiden we ons door proactief mee te denken met de bouwer.’

Daarmee doelt Rozema op de processen en tools die worden gebruikt om de bouwer gedurende het gehele bouwproces te informeren. ‘Neem de luchtdichtheid binnen een gebouw. Die wordt vaak alleen richting oplevering gemeten, reactief aan het einde van de rit. Onder de Wkb gaan we de onderdelen -denk aan de aansluitingen- al tijdens de bouw beoordelen. Dat betekent dat wanneer een bouwer een foutje heeft gemaakt, dit foutje proactief kan worden opgelost. Daardoor kun je tegen minimale -en soms zelfs zonder- meerkosten herstellen. Dit is exemplarisch voor de manier van werken onder deze wet.’Tekst Marieke Pool | Fotografie Keesnan Dogger

Interview in ArchitectenPunt
20220624 CN 1327 Min