Onze aanpak

Onder de Wet kwaliteitsborging zijn partijen in de bouw zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit en zijn ze verplicht zorg te dragen voor onafhankelijke, private kwaliteitsborging. Met WTT sta je er niet alleen voor. Je kunt tijdens het gehele bouwproces rekenen op onze kennis en ervaring.

 

 

Linkedin

We ontwikkelen het toets- en toezichtplan op basis van de door jou aangeleverde stukken en toetsen dit plan voor aanvang van de werkzaamheden. WTT maakt gebruik van het WKI, een totaaloplossing waarmee we samen plannen, kwaliteit borgen en registraties doen. We leggen de nadruk op samen, want 50% van de registraties doe je namelijk zelf (en altijd op een moment zodat herstel nog mogelijk is). Na invoering van deze controlepunten voeren wij binnen één werkdag een check uit. Mocht je onverhoopt geen akkoord krijgen op een van de controlepunten, dan ontvang je direct een vervolgopdracht met aanwijzingen. Zo komt jouw project nooit stil te liggen.

Wanneer aan het einde van de bouwfase alles akkoord is, ontvang je van ons een verklaring waarmee je kunt aantonen dat het bouwwerk voldoet aan alle eisen. 

Naast het bindende Bouwbesluit (de ondergrens) kunnen ook de criteria goed en deugdelijk (aanvullende criteria) en klantcriteria (klantspecifieke wensen) aan de kwaliteitsborgingsopdracht worden toegevoegd. Hiermee voorkom je dubbel werk en onnodig hoge kosten voor toetsing en toezicht. Het spreekt voor zich dat we het plan inhoudelijk afstemmen op jouw werkwijze.

Aanpak van WTT

TOEZICHT IS RISICOGESTUURD

Naast het bindende Bouwbesluit (de ondergrens) kunnen ook de criteria goed en deugdelijk (aanvullende criteria) en klantcriteria (klantspecifieke wensen) aan de kwaliteitsborgingsopdracht worden toegevoegd. Hiermee voorkom je dubbel werk en onnodig hoge kosten voor toetsing en toezicht. Het spreekt voor zich dat we het plan inhoudelijk afstemmen op jouw werkwijze.           

 

REFERENTIEWONINGEN

In ieder project maken we per referentiewoning een toezichtprotocol met een bepaald aantal toezichtmomenten, waaronder inspecties op de bouw door onze inspecteurs.

 

20220518 CN 2647 Organisatiewtt

 

SYSTEMATIEK

WTT maakt voor de planning van registratie- en bijwoonmomenten gebruik van KYP Project. Voor toetsing en toezicht zetten we de CHEPP-software van Go2Sure in. Deze programma's zijn inbegrepen in onze dienstverlening. Werk je met STA, HomeDNA, Ed Controls of JDPS? Dan kun je deze software gewoon blijven gebruiken. Werk je met een ander systeem en ben je benieuwd of een koppeling nodig is?

 

Contactpagina

Hoe werkt het?

AANMELDING Na aanmelding van jouw project bepalen wij het aantal referentiewoningen en maken we de offerte op.
TOETSING Middels de technische toets stellen we vast of jouw project aan de gestelde criteria (Bouwbesluit, goed en deugdelijk en eventuele klantcriteria) voldoet.
VOORBEREIDING TOEZICHT Ten behoeve van de voorbereiding van het toezicht ontvangen we graag gegevens waaronder de definitieve startdatum van het project, de bouwvolgorde en de contactgegevens van jouw WKI projectmanager. Het toezichtprotocol leggen we vast in het borgingsplan.
PLANNING WTT zorgt voor een globale planning met toezichtmomenten voor jou als bouwer en drie fysieke toezichtmomenten per referentieobject voor de WTT-inspecteur. Jij geeft vervolgens aan de hand van jouw bouwplanning aan op welke kalenderdagen de controles plaats zullen vinden.
KLANTREGISTRATIE De registraties van controlepunten die jij in het systeem vastlegt, worden binnen één werkdag door WTT gecontroleerd. Mocht een onderdeel niet voldoen, dan kun je dit direct herstellen en faalkosten voorkomen.
FYSIEKE BOUWPLAATSINSPECTIE De WTT-inspecteur komt op de afgesproken kalenderdagen naar de bouw. Ook hij legt zijn bevindingen in de software vast. Het spreekt voor zich dat je 24/7 inzicht hebt in jullie bevindingen.
EXTRA MOGELIJKHEDEN De gebruikte software -KYP en CHEPP- biedt ook extra mogelijkheden. Denk hierbij aan integrale projectcommunicatie en het aanleveren van bouwmateriaal direct op de werkplaats. Bekijk de websites voor meer informatie.