Installatiegeluidmeting

De installatiegeluidmeting voor een comfortabele woonomgeving

In het Bouwbesluit wordt verwezen naar de NEN 5077 waarin staat aangegeven wat voor karakteristiek installatie-geluidsniveau ten hoogste mag optreden in een bepaalde verblijfsruimte. Dat betekent dat voor een toilet met waterspoeling, een warmtepomp, de mechanische ventilatie en alle andere denkbare installaties specifieke eisen gelden wat betreft het geluidniveau. WTT controleert de geluidniveaus van functionerende installaties zodat bouwers zeker zijn van een oplevering die voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

 

Vroegtijdige controle voorkomt overschrijding

Door WTT al in de ontwerpfase in te schakelen, ben je eventuele overschrijding van de eisen voor. Wij geven advies en voeren metingen uit in proefsituaties om zo tot een concept te komen dat volledig aan de geluideisen voldoet. D.w.z. dat je proefsituaties zodanig kiest dat je die stap voor stap aanpast en telkens metingen uitvoert om na te gaan of de goede keuze worden gemaakt.

20220519 CN 1027 2
Aanvragen