Luchtdichtheidsmeting

Luchtdicht bouwen

Luchtdicht bouwen is niet alleen van belang voor wooncomfort, ook in het kader van de energietransitie is luchtdichtheid een essentieel onderwerp.

 

Blowerdoortest

WTT heeft een schat aan ervaring in het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen. We gebruiken hiervoor de zogeheten blowerdoortest. Hierbij plaatsen we een grote ventilator in de deuropening waarna wij het lekverlies door openingen in de gebouwschil meten. Zo brengen we eventuele luchtlekken in beeld, tonen we of er aan de eis in het Bouwbesluit is voldaan en of aan de gestelde Qv10-waarde is voldaan. 

 

Luchtlekdetectie

Deze meting is uit te breiden met een luchtlekdetectie waarbij we tijdens de test ook rook inzetten. Met behulp van deze meting kunnen we aantonen waar de luchtlekken zich bevinden. 

Luchtdichtheidsmeting

 

Wilt u er zeker van zijn dat de luchtdichtheidsmeting op de gewenste datum wordt uitgevoerd, dan vragen wij u tijdig (minimaal 4 weken daarvoor) uw verzoek in te dienen. Voor het uitvoeren van geluidsmetingen vragen wij u tijdig (minimaal 6 weken daarvoor) uw verzoek in te dienen.

Aanvragen

Luchtdichtheidsmeting in beeld

Welke voorbereidingen moet je treffen?

De woning moet opleverklaar zijn. Dat betekent dat :

  • de binnen- en buitenschil geen tijdelijke voorzieningen als dichtgetimmerde openingen of houten platen i.p.v. glas meer mogen bevatten
  • er stroomvoorzieningen zijn
  • de mechanische ventilatie en warmteterugwinning ingeregeld zijn
  • binnen- en buitendeuren zijn gemonteerd
  • doorvoeringen in meterkastvloeren brand- en geluidwerend zijn afgedicht
  • sifons en draingoten gevuld zijn met water