Kwaliteitsborging gestart met Niersman Bouw Haaglanden

WTT realiseert kwaliteitsborgingsprojecten waarbij de bouw met behulp van het Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI) getoetst wordt volgens de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Deze keer in beeld: Niersman Bouw Haaglanden B.V. met het project VoorburgsKwartier in Leidschendam-Voorburg. 

 

Niersman realiseert in Leidschendam-Voorburg het project VoorburgsKwartier dat uit veertien woningen bestaat. Dertien van deze woningen laten zich omschrijven als luxe herenhuizen, de veertiende woning is een vrijstaande villa. Het project wordt gebouwd in een bestaande wijk. Er is gekozen voor WTT als kwaliteitsborger met het WKI, omdat de kwaliteitsborging -na vergelijk met andere kwaliteitsborgers- het beste aansluit bij de aanpak die Niersman Bouw Haaglanden B.V. hanteert.

Voorburgkwartier, Niersman

Meer informatie over het project:

Bouwonderneming Niersman Bouw Haaglanden B.V.
Project: veertien woningen VoorburgsKwartier fase 2
Gemeente: Leidschendam-Voorburg
Start bouw: oktober 2021

Kwaliteitsborging met WTT

Het Wkb-project is ten tijde van dit schrijven (mei 2022) nog in volle gang en verloopt tot nu toe positief. Tijdens de pilot komen diverse leerpunten naar voren en wordt er ervaring opgedaan met de nieuwe manier van werken. Denk hierbij aan de risicogestuurde controles van WTT. Niersman Bouw Haaglanden B.V. geeft aan dat het bedrijf gebaat is bij een op maat gemaakte borgingsplan.

WTT heeft zorggedragen voor de koppeling met de bestaande software van het bouwbedrijf. Dat betekent dat er voor de registratiemomenten geen aanvullend systeem hoeft worden ingezet. Met deze pilot is Niersman Bouw Haaglanden B.V. goed voorbereid op de Wkb die volgend jaar wordt ingevoerd.

Wil je meer informatie over kwaliteitsborging met WTT? Vraag dan hier informatie op.

Meer informatie