De Wkb komt eraan. Wat betekent dat voor mij?

Voor je het weet is het 2024. En dan treedt de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) in werking. De wet moet de consument beter beschermen tegen gebreken bij nieuwbouw of verbouwprojecten. En hoewel het bouwondernemingen zeker tijd gaat kosten, wordt een daling verwacht in de faalkosten.

Istock 1268866661

Wie zijn er betrokken bij de Wkb?

Veel van de partijen die nu betrokken zijn bij het bouwproces, zijn dat straks ook. Maar daarnaast zijn er ook nieuwe partijen die een rol spelen. Het gaat om:

  • De opdrachtgever (bijv. een projectontwikkelaar). Deze initieert het bouwproject. Wanneer je ook aanvrager bent van de vergunning, schakel jij de borger in.
  • De gemeente. Deze toetst of het voorgestelde project voldoet aan de geldende regelgeving.
  • De aannemer. Deze wordt ingeschakeld om het bouwproject te realiseren.
  • De kwaliteitsborger. Deze gecertificeerde/erkende partij toetst het bouwplan aan het Bouwbesluit en ziet toe op de uitvoering binnen de kaders van het bouwbesluit.

Met name de rollen van de kwaliteitsborger en de bouwer/aannemer zijn de moeite waard om op in te zoomen. De eerste rol is relatief nieuw, die tweede is niet alleen voor jou relevant, maar ook de rol die de meeste gevolgen ervaart van de Wkb.

Rol van de kwaliteitsborger

De kwaliteitsborger wordt aangesteld door de opdrachtgever. De kwaliteitsborger ziet als onafhankelijke partij toe op het bouwproces. Voor het borgen van de kwaliteit wordt gebruik gemaakt van een goedgekeurd instrument. Een voorbeeld van zo’n instrument is het WKI. Het unieke aan het WKI is, naast de scherpe prijsstelling, dat het instrument zo is ingericht dat toezichtmomenten worden afgestemd op de bouwplanning in plaats van andersom. Een positief effect hiervan is dat bouwfouten vroegtijdig worden gesignaleerd, zodat herstelkosten en faalkosten sterk verminderen.

Rol van de aannemer/bouwer

Voordat de Wkb in werking treedt, is de bouwer niet aansprakelijk voor gebreken die de opdrachtgever had moeten ontdekken. Daar komt verandering in. De aannemer is aansprakelijk voor gebreken. Ook als die pas na oplevering worden ontdekt. Uiteraard moeten die gebreken de aannemer wel aangerekend kunnen worden. Als aannemer liggen het risico en de bewijslast bij jou. Juist daarom is het belangrijk om gedurende een project regelmatig de kwaliteit te toetsen. Je bouwt hier bewijslast mee op voor de geleverde kwaliteit.

Werk jij met conceptuele woningen?

Werk je als bouwonderneming veel met modulaire en/of industriële woningbouw? Dan gaan we graag in gesprek over hoe we ervoor kunnen zorgen dat je voldoet aan de Wkb. Dat doen we op een zo efficiënt mogelijke manier, die bovendien perfect aansluit op je bouwplanning.

Onze adviseurs bespreken graag de mogelijkheden met je. Bel voor een vrijblijvende afspraak naar 0182 59 29 97 of stuur een mail naar [email protected]