Industrieel en Modulair bouwen volgends de Wkb

Per 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Deze is vooral van toepassing op ‘eenvoudige bouwwerken’. Daaronder worden bijvoorbeeld objecten als woningen en kleine kantoren geschaard.

Reeuwijk

Controle tijdens het bouwproces

Een belangrijke verandering ten opzichte van de huidige situatie is dat er meer controles plaatsvinden voor de oplevering. Sterker nog, het borgen en toetsen van kwaliteit begint al in de planfase. En ook tijdens het bouwproces vinden er toetsingen plaats. Maar wat als een groot deel van dat bouwproces in een fabriek plaatsvindt?

Beoordeling van conceptuele woningen

Modulair bouwen is ook een belangrijke ontwikkeling binnen de duurzaamheidstrend, aangezien er veel minder afval wordt geproduceerd dan bij traditionele bouw. Dat komt doordat het bouwproces er heel anders uitziet. En daar zit wanneer we kijken naar de Wkb ook meteen een uitdaging in. Vanuit WTT hebben we hier uitvoerig naar gekeken. We hebben een passend proces ontwikkeld voor toetsing en kwaliteitsborging. Het komt hierop neer: conceptuele woningen die al eerder zijn beoordeeld, hoeven niet steeds volledig opnieuw beoordeeld te worden.

Technisch profiel in WKI

Het WKI is het goedgekeurde instrumentarium wat we gebruiken bij het uitvoeren van onze taak als kwaliteitsborger binnen de Wkb. Binnen dit instrument maken we voor conceptuele woningen een technisch profiel aan. Dit maakt het mogelijk om met een beperkte technische beoordeling tot een (kwaliteits)verklaring kunnen komen. Het woningtype wordt inhoudelijk getoetst aan het Bouwbesluit en/of het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Wanneer dit is gerealiseerd, kunnen we uit de voeten met een beperktere toetsing. Voorwaarde is wel dat een woningtype dus al eerder is beoordeeld, dat er afspraken zijn gemaakt over vastlegging van het bouwproces en dat wijzigingen ten opzichte van beoordeelde concepten worden doorgegeven. Zaken die altijd getoetst worden, zijn de locatie-afhankelijke factoren. Denk aan zaken als het type fundering en lokale geluidsbelasting.

Werk jij met conceptuele woningen?

Werk je als bouwonderneming veel met modulaire en/of industriële woningbouw? Dan gaan we graag in gesprek over hoe we ervoor kunnen zorgen dat je voldoet aan de Wkb. Dat doen we op een zo efficiënt mogelijke manier, die bovendien perfect aansluit op je bouwplanning.

Meer weten?

Onze adviseurs bespreken graag de mogelijkheden met je. Bel voor een vrijblijvende afspraak naar 0182 59 29 97 of stuur een mail naar [email protected].