Gevolgklassen onder de WKB

Beschrijving gevolgklassen

Met de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen(WKB) zal er in sommige geval spraken zijn van een verplichte inschakeling van een kwaliteitsborger. De kwaliteitsborger zal niet in alle gevallen vereist zijn.

 

 

 

 

 

 

 

Wtt Website Goed

De WKB werkt met gevolgklassen, deze gevolgklassen zijn gerelateerd aan de risico’s die deze projecten met zich mee brengen. Hoe groter de gevolgen als er iets misgaat, hoe zwaarder de eisen. Deze eisen zijn onderverdeeld in drie zogenoemde gevolgklassen. De gevolgklassen zijn bepaald op basis van de mogelijke gevolgen voor gebruikers, bijvoorbeeld als gevolg van brand of het instorten van een (deel van een) gebouw:

 • Gevolgklasse 1: de persoonlijke gevolgen als niet aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan zijn beperkt. Bij deze gevolgklasse valt te denken aan woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen.
 • Gevolgklasse 2: reële kans op persoonlijke gevolgen als niet aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan. Hierbij valt te denken aan bibliotheken, gemeentehuizen, onderwijsgebouwen en woongebouwen tot 70 meter hoogte.
 • Gevolgklasse 3: kans op aanzienlijke persoonlijke gevolgen als niet aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan. Hieronder kunnen vallen bouwwerken zoals metrostations, voetbalstadions, ziekenhuizen en gebouwen hoger dan 70 meter.

Gevolgklasse 1

Bij Omgevingsplanactiviteitvergunningen binnen gevolgklasse 1 zal als eerst de kwaliteitsborger worden vereist. Bouwwerken die onder gevolgklasse vallen zijn als volgt te beschrijven:

 • Grondgebonden eengezinswoningen, inclusief nevenfuncties
 • Woonboten
 • Vakantiewoningen
 • Bedrijfspanden (industriefunctie) van maximaal 2 bouwlagen, inclusief een klein kantoor / kantine
 • Aanbouwen aan overige gebruiksfuncties van maximaal 2 bouwlagen voor opslag en dergelijke
 • Kleine fiets- en voetgangersbruggen (niet over rijks- of provinciale wegen), maximaal 20 meter overspanning
 • Overige bouwwerken geen gebouw zijnde tot maximaal 20 meter hoog (masten, antennes, etc.)

Uitzonderingen binnen gevolgklasse 1

Binnen gevolgklasse 1 zijn er echter ook een aantal uitzonderingen, wanneer er geen kwaliteitsborger vereist zal zijn, deze uitzonderingen zijn hieronder opgesomd:

 • Monumenten (rijks en gemeentelijk)
 • Bouwactiviteiten aan bouwwerken waarbij voor het gebruik een milieuvergunning nodig is
 • Bouwactiviteiten aan bouwwerken waarbij voor het gebruik een vergunning of melding brandveilig gebruik nodig is
 • Bouwactiviteiten waarbij er sprake is van een gelijkwaardige oplossing voor brand- of constructieve veiligheid, inclusief de toepassing van NEN 6060 en 6079.

Wat je moet doen bij een aanvraag gecombineerde gevolgklassen 1 en 2, dat lees je hier

Woningborg Toetsing en Toezicht helpt u graag met het verzenden van kwaliteitsborging op projecten binnen gevolgklasse 1. Wilt u hier meer informatie over, neem dan gerust contact met ons op via mailadres [email protected].