Korting op je bouwproject? STIPP!

De ultieme voorbereiding op de invoering van de Wkb? Dat is het uitvoeren van een proefproject. Met de STIPP-subsidie, levert dit een voordeel tot €6.000 op!

Bouwteam (Academy)

De Wet Kwaliteitsborging is per 2024 een feit

Met ingang van 1 januari 2024 treedt de Wkb in werking. Voluit: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze wet moet ervoor zorgen dat de kwaliteitsstandaard van bouwwerken hoger komt te liggen, door toetsing en kwaliteitsborging al vanaf de bouwplanning te doen.

Meer weten over de Wet kwaliteitsborging? Lees het artikel wat we hier eerder over schreven: Bent u klaar voor de Wkb?

Of volg onze gratis training

Start een Wkb proefproject met STIPP-subsidie

Zoals voor elke verandering geldt: ervaring opdoen is de beste manier om aan veranderingen te wennen. Dat geldt natuurlijk ook voor de Wkb. Om alvast te ervaren wat hierbij komt kijken, is het draaien van een proefproject een goed uitgangspunt.

Om dit extra aantrekkelijk te maken is er een STIPP-subsidie beschikbaar. STIPP is een afgeleide van het ‘Stimuleringsprogramma proefprojecten Wkb’ zoals de regeling voluit heet. Onder deze regeling kan maximaal €6.000 (incl. BTW) als bijdrage worden aangevraagd. Het grootste deel van de bijdrage (max. €5.000) is bedoeld voor de kosten van inhuur van de kwaliteitsborger. Het resterende bedrag (max. €1.000) kan worden besteed aan extra kosten die een aannemer maakt voor interne kwaliteitsborging en het aanleveren van extra informatie aan de kwaliteitsborger.

De details en voorwaarden kun je vinden op deze projectwebsite.

 

Korting op leges

Ook lokale overheden stimuleren het uitvoeren van proefprojecten volgens de Wkb normen. Daarbij geven gemeenten kortingen tot 80% op de legeskosten van de omgevingsvergunning. Hierbij is het wel een eis dat de kwaliteitsborging wordt uitgevoerd middels een gecertificeerd toetsingsinstrument. Bij WTT werken we met WKI als toetsingsinstument. Zowel WTT als WKI zijn gecertificeerd op het gebied van kwaliteitsborging.

Proefproject starten?

Wil je een proefproject starten? Dan staan we je graag bij als kwaliteitsborger. Toezicht houden op en het toetsen van kwaliteit doen we al 40 jaar. We hebben een slim en efficiënt proces ontwikkeld wat ervoor zorgt dat toetsing naadloos aansluit op je bouwplanning. We hebben al meer dan 400 pilots voor jou gedraaid.

Dit is een mooie kans om de Wet kwaliteitsborging eens in de praktijk te ervaren.

Meer weten

Neem snel contact met ons op, dan bespreken de mogelijkheden en je project. Je kunt ons bereiken via 0182 59 29 97 of stuur een mail naar [email protected]