Bent u klaar voor de Wkb?

Naar verwachting gaat de Wkb, of voluit de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, in per 1 januari 2024. Het doel van de Wkb is het verbeteren van de bouwkwaliteit. Uiteindelijk moet dit leiden tot minder gebreken bij nieuwbouw en verbouwprojecten. Dat leidt uiteindelijk ook weer tot minder faalkosten, een grote uitdaging binnen de bouwsector. Strenger toezicht en meer controle op de planvorming en de uitvoering van bouwprojecten vormen de belangrijkste instrumenten.

Knol 2022 03 24 16.24.24

Scope van de Wkb

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen geldt niet voor ieder project. In eerste instantie is de scope beperkt tot eenvoudige bouwwerken. Denk daarbij aan projecten voor realisatie van eengezinswoningen of kleine kantoren. Met eenvoudige bouwwerken bedoelen we bouwwerken in gevolgklasse 1.

 

Onafhankelijke controle

Binnen de Wkb geldt de eis dat onafhankelijke kwaliteitsborgers controleren of een gebouw aan de wettelijke eisen voldoet. Deze kwaliteitsborgers zijn erkende kwaliteitscontroleurs. Controle begint al bij het bouwplan. Dit wordt getoetst aan het bouwbesluit. Vervolgens vinden er op diverse momenten in het bouwproces inspecties plaats om te controleren of de bouwdelen ook daadwerkelijk aan de eisen voldoet.

Concrete voordelen

Hoewel de Wkb niet door iedereen met gejuich is ontvangen, kent de wet ook een aantal belangrijke voordelen. Door meer controlemomenten en betere controle, al vanaf de planvorming, worden problemen eerder gesignaleerd. Soms al in de planvorming, soms tijdens de bouw. Maar in ieder geval een stuk minder vaak bij de oplevering, zoals nu doorgaans het geval is. Dit zorgt voor lagere faalkosten en dus een beter financieel resultaat op projecten.

Consequenties voor jou als aannemer

Als aannemer ben je binnen het toetsingsproces verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de opgevraagde en vereiste documenten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor gebreken die je veroorzaakt. Zelfs wanneer deze later worden ontdekt, kunnen klanten je als aannemer dwingen tot herstel van de fouten. Als aannemer moet je klanten binnen de Wkb ook informeren over hoe je bent verzekerd tegen faillissement en andere risico’s.

Tot de Wkb was het voor klanten mogelijk om tot 5% van de aanneemsom bij een notaris te parkeren. Dat verandert niet. Wat wel verandert, is dat dit bedrag niet meer automatisch wordt uitgekeerd als de bouw klaar is. Bij intreding van de Wkb wordt het bedrag pas uitbetaald wanneer de klant aangeeft dat alle eventuele gebreken zijn verholpen.

Complete oplossing van WTT

WTT maakt het u graag makkelijk. Daarom bieden we een complete oplossing, die al direct kan helpen bij het toetsen van uw project aan de BENG-eisen. Ook kunnen we aanvullende metingen verzorgen, bijvoorbeeld in het kader van het bouwbesluit. Met WTT beschik je over meer dan 40 jaar ervaring op het gebied van toezicht houden op en het toetsen van kwaliteit. In die 40 jaar zijn we tot een uitgekiend en efficiënt proces gekomen, zodat we je compleet kunnen ontzorgen tegen een scherpe prijs.

Wil je weten hoe we ervoor zorgen dat jij helemaal klaar bent voor de invoering van de Wkb? Neem dan vrijblijvend contact op of vraag direct een offerte aan voor een (proef)project.