Bent u klaar voor de Wkb?

Per 1 januari 2024 gaat de wkb, of voluit de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen,van starten. Het doel van de Wkb is het verbeteren van de bouwkwaliteit. Uiteindelijk moet dit leiden tot minder gebreken bij bouwprojecten. Dat leidt uiteindelijk ook weer tot minder faalkosten, een grote uitdaging binnen de bouwsector. Uitgebreider toezicht en meer controle op de planvorming en de uitvoering van bouwprojecten vormen de belangrijkste instrumenten.

Knol 2022 03 24 16.24.24

Scope van de Wkb

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen geldt niet voor ieder project. In eerste instantie is de scope beperkt tot eenvoudige bouwwerken. Denk daarbij aan projecten voor realisatie van eengezinswoningen of kleine kantoren. Met eenvoudige bouwwerken bedoelen we bouwwerken in gevolgklasse 1.

 

Onafhankelijke controle

Binnen de Wkb geldt de eis dat onafhankelijke kwaliteitsborgers controleren of een gebouw aan de wettelijke eisen voldoet. Deze kwaliteitsborgers zijn erkende kwaliteitscontroleurs. Controle begint al in de voorbereidingsfase. Het plan wordt getoetst aan het bouwbesluit. Vervolgens vinden er op diverse momenten in het bouwproces inspecties plaats om te controleren of de bouwdelen ook daadwerkelijk aan de eisen voldoet.

Concrete voordelen

Door meer controlemomenten binnen de Wkb en betere controle, al vanaf de planvorming, worden problemen eerder gesignaleerd. Soms al in de planvorming, soms tijdens de bouw. In de huidige situaties komen gebreken later aan het licht. Dit zorgt ervoor dat het verhelpen van deze ingrepen vaak na oplevering plaats vinden. Dit kost veel tijd en geld. De Wet kwaliteitsborging zorgt voor lagere faalkosten en dus een beter financieel resultaat op projecten.

Consequenties voor jou als aannemer

Voor jou als aannemer heb je te maken met een aantal nieuwe zaken. Dit hebben we uitgebreid beschreven in ons blog over het proces binnen de Wet kwaliteitsborging.

De samenwerking met jou als aannemer is van groots belang tijdens het borgingstraject. De systemen van WTT (het WKI) zorgen voor een proces wat de voortgang van de bouw centraal stelt. Je hoeft dus geen vertraging op te lopen. Maar zorgt voor betere kwaliteit en minder faalkosten. 

Complete oplossing van WTT

WTT maakt het u graag makkelijk en ontzorgt bij de vraagstukken rondom de Wkb. Daarom bieden we een complete oplossing, die al direct kan helpen bij het toetsen van uw project aan de BENG-eisen. Ook kunnen we aanvullende metingen verzorgen, bijvoorbeeld in het kader van het bouwbesluit. Met WTT beschik je over meer dan 40 jaar ervaring op het gebied van toezicht houden op en het toetsen van kwaliteit. In die 40 jaar zijn we tot een uitgekiend en efficiënt proces gekomen, zodat we je compleet kunnen ontzorgen tegen een scherpe prijs.

Wil je weten hoe we ervoor zorgen dat jij helemaal klaar bent voor de invoering van de Wkb? Neem dan vrijblijvend contact op of vraag direct een offerte aan voor een (proef)project.